Elementy nawiewno-wywiewne

Strop nawiewny z przepływem laminarnym typu OPL lub OPL-ośmiokątny

Niskoturbulentny, jednorodny strumień wyporowy. Stosując system nawiewu powietrza OPL uzyskuje się stabilny strumień wyporowy z niskim stopniem turbulencji (‘przepływ laminarny’) w obszarze stołu operacyjnego.
System eliminuje zanieczyszczanie powietrza w strefie stołu operacyjnego przez powietrze z otoczenia.
Istnieje możliwość wykonania stropu w kształcie ośmiokąta.

Zalety

» Niskie ryzyko infekcji pooperacyjnych dzięki niskiej koncentracji mikroorganizmów w strefie stołu operacyjnego (<10 mikroorganizmów / m2).
» Wielkość powierzchni nawiewu może być dopasowana do rozmiarów strefy ochronnej sali operacyjnej (obszar stołu operacyjnego i stołu na narzędzia operacyjne) i wymaganego strumienia powietrza nawiewanego.
» Powierzchnia nawiewu wykonana z blachy perforowanej ze stali szlachetnej lub z tkaniny poliestrowej.
» Przy zastosowaniu stropu OPL-ośmiokątnego strumień powietrza nawiewanego jest mniejszy niż przy konwencjonalnym stropie OPL.

Zadania

Najważniejsze zadania stawiane systemom nawiewu powietrza w salach zabiegowych to:

» Odizolowanie strefy ochronnej sali operacyjnej przed bakteriologicznymi i gazowymi zanieczyszczeniami.
» Zapewnienie komfortu cieplnego personelowi operacyjnemu i pacjentowi.
» Utrzymanie prawidłowego kierunku przepływu powietrza między pomieszczeniami.
» Zmniejszenie stężenia i odprowadzenie zanieczyszczeń z obszaru stołu operacyjnego i całej strefy ochronnej.


Konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jako spawana skrzynia ciśnieniowa, szczelna powietrznie, składająca się z jednej lub dwóch części o powierzchniach gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne, wyposażona w profile nośne rastrów powierzchni nawiewnej, jeden lub dwa króćce doprowadzenia powietrza jako przyłączenia kanału i elementy zabudowy filtra absolutnego. Powierzchnia nawiewna składa się z łatwo i szybko demontowalnych (mocowanych szczelnie w profilach nośnych stropu za pomocą zatrzasków) rastrów blachy perforowanej ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie alternatywne to ramy z naciągniętą włókniną z poliestru. Przewidziano jeden przepust przez obudowę stropu i część nawiewną dla statywu lamp operacyjnych. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych przepustów dla kolejnych statywów. Obudowa stropu posiada kątownik do zamocowania sufitu uzupełniającego. Obudowa filtra z blachy ze stali nierdzewnej ze szczelną ramą mocującą, z elementami dociskającymi wkłady filtracyjne, z króćcami do pomiaru różnicy ciśnienia i do kontroli szczelności osadzenia filtra z kołnierzem przyłączenia kanału. Usytuowanie obudowy filtra na dowolnej ściance bocznej skrzyni ciśnieniowej. Do dyspozycji są trzy szerokości obudowy filtra: dla 2, 3 lub 4 wkładów filtracyjnych. Wymiana filtrów od strony pomieszczenia po zdemontowaniu powierzchni nawiewnej. Filtr klasy H 13. Rama filtra wykonana jest z 12-warstwowej sklejki ewentualnie z blachy stalowej ocynkowanej. Filtr wyposażony w neoprenową uszczelkę i rowek do kontroli szczelności osadzenia. Elementy do zawieszenia dostarczane są ze stropem (maks. długość zawieszenia to 900mm).Kliknij obrazek, aby powiększyć:


Karta katalogowa

Opis stropu, charakterystyka konstrukcji, typoszereg wymiarowy, szkice konstrukcyjne, wykresy ciśnieniowe do pobrania tutaj...


Strop nawiewny z króćcami strumieniowymi typu OPS

Niskoturbulentny, jednorodny strumień wyporowy ze stabilizacją strumienia. Stosując system nawiewu powietrza OPS uzyskuje się stabilny strumień wyporowy z niskim stopniem turbulencji. Dzięki stabilizującemu nawiewowi z króćców strumieniowych obszar stołu operacyjnego i stołu na narzędzia oraz personel operacyjny zostaje objęty stabilnym wyporowym strumieniem o ściśle określonej prędkości napływu powietrza.

Zalety

» Niska koncentracja mikroorganizmów w strefie pola operacyjnego zmniejsza ryzyko infekcji pooperacyjnych.
» Stabilny strumień wyporowy obejmuje obszar stołu operacyjnego i stołu na narzędzia operacyjne.
» Powierzchnia nawiewu wykonana z blachy perforowanej ze stali szlachetnej.
» Wielkość powierzchni nawiewu może być dopasowana do wymaganego strumienia powietrza nawiewanego.
» Stabilny strumień powietrza o niskiej prędkości zapewnia komfort cieplny.

Zadania

Najważniejsze zadania stawiane systemom nawiewu powietrza w salach zabiegowych to:

» Odizolowanie strefy ochronnej sali operacyjnej przed bakteriologicznymi i gazowymi zanieczyszczeniami.
» Zapewnienie komfortu cieplnego personelowi operacyjnemu i pacjentowi.
» Utrzymanie prawidłowego kierunku przepływu powietrza między pomieszczeniami.
» Zmniejszenie stężenia i odprowadzenie zanieczyszczeń z obszaru stołu operacyjnego i całej strefy ochronnej.


Komfort cieplny charakteryzuje się niską prędkością powietrza i znaczną redukcją różnicy temperatur między powietrzem nawiewanym i powietrzem w pomieszczeniu. Podczas operacji można uzyskać w obrębie stołu operacyjnego, w zależności od zastosowanych środków ochronnych i dyscypliny personelu operacyjnego, zanieczyszczenie niższe niż 10 mikroorganizmów w m3. Niewielka kontaminacja w strefie stołu operacyjnego jest następstwem stabilnego strumienia powietrza, który mimo niskiej prędkości jest stabilizowany przez nawiew z króćców strumieniowych. Stabilizujący nawiew powoduje ponadto ograniczenie wpływu przeszkód na przepływ strumienia powietrza z płaszczyzny perforowanej stropu.

Konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jako spawana skrzynia ciśnieniowa, szczelna powietrznie, składająca się z kilku części (od 1 do 6) o powierzchniach gładkich i odpornych na wszelkie środki dezynfekcyjne, wyposażona w profile nośne rastrów powierzchni nawiewnej. Króciec doprowadzenia powietrza jako przyłączenie kanału i element zabudowy filtra absolutnego. Powierzchnia nawiewna składa się z łatwo i szybko demontowalnych (mocowanych szczelnie w profilach nośnych stropu za pomocą zatrzasków) rastrów blachy specjalnie perforowanej ze stali nierdzewnej. Przewidziano jeden przepust przez obudowę stropu i część nawiewną dla statywu lamp operacyjnych (usytuowanie przepustu przedstawiono na stronie 3 karty katalogowej). Istnieje możliwość wykonania dodatkowych przepustów dla kolejnych statywów. Część filtracyjna do zintegrowanej zabudowy z obudową stropu składa się z obudowy i filtra. Obudowa filtra z blachy ze stali nierdzewnej ze szczelną ramą, z elementami dociskającymi dziatki filtracyjne, z króćcami do pomiaru różnicy ciśnienia i do kontroli szczelności osadzenia filtra z kołnierzem przyłączenia kanału. Usytuowanie obudowy filtra na dowolnej ściance bocznej skrzyni ciśnieniowej. Do dyspozycji trzy szerokości obudowy filtra: dla dwóch, trzech lub czterech działek filtracyjnych. Wymiana filtrów od strony pomieszczenia po zdemontowaniu powierzchni nawiewnej. Filtr klasy H 13. Rama filtra wykonana jest z 12-warstwowej sklejki ewentualnie z blachy stalowej ocynkowanej. Filtr wyposażony w neoprenową uszczelkę i rowek do kontroli szczelności osadzenia. Elementy do zawieszenia dostarczane są ze stropem (maks. długość zawieszenia 900 mm).Kliknij obrazek, aby powiększyć:


Karta katalogowa

Opis stropu, charakterystyka konstrukcji, typoszereg wymiarowy, szkice konstrukcyjne, wykresy ciśnieniowe do pobrania tutaj...


Nawiewnik skośny z filtrem absolutnym typu HA

Turbulentny strumień indukcyjny. System nawiewny za pomocą nawiewnika HA działa na zasadzie niskoturbulentnego nawiewu indukcyjnego. Stosowany jest w salach operacyjnych, w których ze względu na wysokość pomieszczenia lub z powodu konstrukcji sufitu nie jest możliwe zastosowanie innych systemów nawiewu powietrza. Używany jest on również w pozostałych pomieszczeniach zespołów operacyjnych.

Zalety

» Konstrukcja nawiewnika umożliwia uzyskanie stabilnego strumienia nawiewnego. Niewielka indukcja wtórna.
» Wszystkie elementy konstrukcyjne nawiewnika ze stali nierdzewnej, odporne na środki dezynfekcyjne.
» Gładkie powierzchnie nawiewnika i prosta w demontażu płaszczyzna czołowa nawiewu umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie oraz dezynfekcję.
» Możliwość podłączenia króćca przyłączeniowego od góry, tyłu lub dołu (wykonanie niestandardowe).

Zadania

Najważniejsze zadania stawiane systemom nawiewu powietrza w salach zabiegowych to:

» Odizolowanie strefy ochronnej sali operacyjnej przed bakteriologicznymi i gazowymi zanieczyszczeniami.
» Zapewnienie komfortu cieplnego personelowi operacyjnemu i pacjentowi.
» Utrzymanie prawidłowego kierunku przepływu powietrza między pomieszczeniami.
» Zmniejszenie stężenia i odprowadzenie zanieczyszczeń z obszaru stołu operacyjnego i całej strefy ochronnej.


Konstrukcja

Obudowa ze stali nierdzewnej, spawana i szczelna, z ramą mocującą dla wewnątrz wbudowanego filtra absolutnego, z możliwością podłączenia króćca od góry, tyłu lub dołu (wykonanie niestandardowe). Wbudowane króćce do pomiaru różnicy ciśnienia i do kontroli szczelności osadzenia filtra. Filtr klasy H 13. Rama filtra wykonana jest z 12-warstwowej sklejki ewentualnie z blachy stalowej ocynkowanej. Filtr wyposażony w neoprenową uszczelkę i rowek do kontroli szczelności osadzenia. Płaszczyzna czołowa nawiewu to łatwo i szybko demontowalna (mocowana szczelnie za pomocą zamków obrotowych) blacha perforowana ze stali nierdzewnej. Elementy do zawieszenia dostarczane są z nawiewnikiem (maks. długość zawieszenia 900 mm).


Karta katalogowa

Opis nawiewnika, charakterystyka konstrukcji, typoszereg wymiarowy, szkice konstrukcyjne do pobrania tutaj...

Nawiewnik sufitowy i ścienny z filtrem absolutnym typu SFD i SFW

Nawiewniki sufitowe typu SFD, wyposażone w filtr absolutny i, zależnie od potrzeb, w płaszczyznę nawiewu perforowaną, nawiewnik wirowy lub anemostat 4-kierunkowy oraz ścienne typu SFD mają zastosowanie w pomieszczeniach czystych do nawiewu powietrza pozbawionego pyłu oraz drobnoustrojów.

Zalety

» Estetyczne wykonanie powierzchni nawiewnej: nawiewnik wirowy, anemostat, płaszczyzna perforowana lub kratka wentylacyjna.
» Typoszereg nawiewników SFD obejmuje trzy wielkości, typ SFW jedną wielkość. Przy doborze wielkości nawiewnika i rodzaju powierzchni nawiewnej należy uwzględnić wymagania higieniczne i wielkość odprowadzanych zysków ciepła.

Zadania

Nawiewniki sufitowe i nawiewnik ścienny z filtrem absolutnym stosowane są gdy powietrze należy oczyścić z:
» pyłu,
» bakterii,
» wirusów
i nadać strumieniowi powietrza odpowiedni kierunek i prędkość. Najważniejsze obszary stosowania nawiewników SFD i SFW:
» szpitale (pomieszczenia zespołów operacyjnych),
» laboratoria bakteriologiczne oraz przemysł: elektroniczny, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy.

Konstrukcja

Obudowa z blachy ze stali ocynkowanej, spawana i szczelna, odporna na korozję, lakierowana w kolorze białym (RAL 9010), z bocznym (lub górnym), okrągłym króćcem przyłączeniowym. Gładkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję. Króćce do kontroli szczelności osadzenia filtra i do pomiaru różnicy ciśnienia dla nawiewnika typ SFD są standardowo wbudowane w obudowę (dla typu SFW są dostarczane luzem jako wyposażenie dodatkowe). Powierzchnie nawiewu wykonane są z blachy ze stali ocynkowanej, lakierowane w kolorze białym (RAL 9010). Filtr klasy H 13. Rama filtra wykonana jest z 12-warstwowej sklejki ewentualnie z blachy stalowej ocynkowanej.


Karta katalogowa

Opis nawiewników, charakterystyki konstrukcji, typoszereg wymiarowy, szkice konstrukcyjne do pobrania tutaj...

Kratka wywiewna ('łapacz ligniny') typu OPFA dla sal operacyjnych

Kratki typu OPFA to skuteczna ochrona kanałów wywiewnych. Podczas zabiegów dochodzi do odrywania się dużej ilości strzępków od środków opatrunkowych i bielizny. Powstałe strzępki zasysane są do kanałów wywiewnych i powodują ich zanieczyszczenie. Stosując kratki wywiewne (łapacze ligniny) z demontowalną siateczką ze stali nierdzewnej zabezpiecza się kanały wywiewne przed zabrudzeniem.

Zalety

» Ochrona kanałów, wymienników odzysku ciepła oraz elementów regulacyjnych przed zanieczyszczeniem.
» Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na korozję oraz środki dezynfekcyjne.
» Ramy wytłaczane. Gładkie powierzchnie bez spawu.
» demontaż płaszczyzny czołowej (siateczki) umożliwia łatwe czyszczenie.

Konstrukcja

Kratka wywiewna (łapacz ligniny) zbudowana jest z następujących elementów:

» płaszczyzna wywiewna wykonana jako płaska siateczka ze stali nierdzewnej rozciągnięta na wewnętrznej ramie, prosta w demontażu, zamykana na zamki obrotowe w ramie mocującej,
» rama mocująca wykonana jako kątownik ze stali nierdzewnej do osadzenia ramy wewnętrznej z siateczką.

Istnieje możliwość wykonania niestandardowych wielkości.


Karta katalogowa

Opis kratek, charakterystyka konstrukcji, typoszereg wymiarowy, szkice konstrukcyjne, wykresy straty ciśnienia do pobrania tutaj...